Kehittyvässä yrityksessä työntekijöillä on mahdollisuus edetä